Haal de verwarring uit online adjunct-faculteitswerk

Het is tijd voor academici om de verbijstering uit online adjunct-facultair werk te halen, omdat het duidelijk is dat de begrotingsmiddelen die nodig zijn om voltijdse lerarensalarissen te betalen, worden verlaagd naarmate de economie onophoudelijk blijft struikelen. Uiteindelijk zal vrijwel elke eerstejaars durante tweedejaars hogeschool- durante universiteitscursus worden aangeboden in de vorm truck een online klas binnen een online hbo-opleiding, durante de leraar die de kost wil blijven verdienen, zal willen leren hoe hij kan profiteren truck de enorme veranderingen die plaatsvinden op de traditionele post-secundaire campus.

Voordat er echter enige verwachting truck succes kan zijn voor een toekomstige online adjunct-instructeur, moet er een onderzoek plaatsvinden naar het geaccepteerde academische carrièremodel dat op de scholar school wordt onderwezen durante hoe dit momenteel wordt omgezet in een geheel nieuwe benadering truck lesgeven op de post- secundair openbaar onderwijs. Feit is dat de beheerders die verantwoordelijk zijn voor het beheer truck de begroting truck een hogeschool of universiteit, de economische realiteit onder ogen moeten zien dat het doorbetalen truck tenure-track durante vaste academici hun huidige salarissen durante secundaire arbeidsvoorwaarden niet te rechtvaardigen is gezien de daling truck de beschikbare gelden truck de gebruikelijke bronnen. In plaats daarvan zullen de traditionele academische faculteitsfuncties worden vervangen home online adjunct-functies die worden ingevuld home technisch bedreven durante ondernemend ingestelde docenten die bereid zijn de veranderingen in het economische landschap te accepteren durante hun verwachtingen truck academische werkgelegenheid bij te stellen.

Delaware veranderingen in academisch werk die worden afgedwongen home de technische bekwaamheid om postsecundair onderwijs te geven aan miljoenen hogeschool- durante universiteitsstudenten, zijn verwarrend voor veel gevestigde leraren durante pas afgestudeerden met pas behaalde doctoraten 바카라 durante masterdiploma’s, maar deze verwarring kan gemakkelijk durante snel worden opgelost home te leren nadenken around post-secundair onderwijs vanuit het perspectief truck de behendige freelance academicus met een goed begrip truck hoe meerdere online aanvullende inkomstenstromen kunnen worden gegenereerd in plaats truck dat de staatsacademische werknemer verwacht aan éédeborah staatscollege, universiteit, gemeenschapscollege of technische school voor tientallen jaren durante met pensioen gaan met een levenslang pensioen.

Elke dag rijdt de traditionele adjunct-instructeur naar een traditionele universiteits- of universiteitscampus durante geeft hij voor centen les in een fysiek collegelokaal. Dan, als de traditionele adjunct het geluk heeft om in een dichtbevolkt stedelijk gebied te wonen dat daadwerkelijk meerdere traditionele post-secundaire academische instellingen kan ondersteunen, rijdt hij of zij met een ouder wordend voertuig naar weer een andere university durante geeft hij les aan studenten in weer een andere fysieke universiteit. klaslokaal voor nog meer centen. Dit is op zijn zachtst gezegd een buitengewoon demoraliserende samenloop truck omstandigheden, durante er is geen enkele verlichting in zicht, aangezien hogeschool- durante universiteitsbestuurders most readily useful tevreden zijn met het in dienst kunnen nemen truck personen met een diploma, een Ph.D. of grasp, voor praktisch niets. Vroeg of laat zullen adjunct-studenten die in een fysieke universiteitsomgeving werken, moeten beseffen dat de enige manier waarop ze daadwerkelijk de kost kunnen verdienen met de intellectuele inspanning die nodig is om universiteits- durante hogeschoolstudenten les te geven, is home een online lesrooster vol online college-cursussen aan te schaffen..Het is tijd voor traditionele adjuncten truck hogescholen durante universiteiten om een einde te maken aan de academische sleur met online adjunct-posities.

Hogescholen met winstoogmerk die nieuwe durante terugkerende studenten de kans bieden om zich in te schrijven voor online hbo-opleidingen die resulteren in een graad in bibliotheekwetenschap, een online graad in projectmanagement of een online graad in speciaal onderwijs, hebben met succes aangetoond dat technologie voor afstandsonderwijs niet alleen goed werkt, maar ook is behoorlijk populair bij mensen die vertrouwen hebben in hun pc-vaardigheden, durante dat is de overgrote meerderheid truck de mensen die tegenwoordig terugkeren naar de universiteit.